Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Venera kvadrat/opozicija Neptun – Iluzije, zavisnost, prevare i razočaranje

Venera simbolizuje odnos, brak, partnera i zadovoljstvo, dok Neptun simbolizuje savršenstvo, ideal, maglu, iluziju, idealizaciju, tajnu, daljine, psihoaktivne supstance, u aspektu kvadrata daje traženje idealnog partnera, tajne veze, platonske veze, maštanje o princu ili princezi koji ne postoje u realnosti. Osoba traži savršenstvo u partneru, zaljubljuje se u sopstvenu idealnu predstavu o nekome i čak i kada je u vezi uvek misli da i dalje treba da traži idealnog partnera i počinje sa tajnim vezama. Ovo su osobe koje se često zaljubljuju u slavne glumce ili pevače, imaju platonske veze o kojima maštaju. S obzirom da su planete u kvadratu posle idealizacije neminovno dolazi do razočaranja, jer partner ipak nije savršen. Teško se prihvata sopstvena nesavršenost, a samim tim i partner koji ima mane.

Kako su ovi ljudi veoma promiskuitetni, česte su i infekcije genitalnih organa, utapanje u alkoholu ili drogama kada se razočaraju i ponovno ulaženje u začarani krug zavisnosti. Veze su simbiotske, ne ostaje se u vezi zbog ljubavi već zbog nemogućnosti prekida veze. Ovo su ljudi koji ne mogu da budu sami već im je potreban partner koji će ih spasiti od strahova od samoće.

Sigurno poznajete parove koji se nikad ne razdvajaju, jer se osećaju potpunim jedino kad su zajedno. Ukoliko su primorani da se razdvoje na kratko nastaje ogroman strah od separacije za delom sebe koji im konstantno nedostaje.

Kao što i kod drugih zavisnika postoji apstinencijalni sindrom (kriza) prilikom „skidanja“ sa droge ili alkohola, u slučaju raskida odnosa on se pojavljuje i u simbiotskim vezama u mnogo jačem obliku od normalne tuge za izgubljenim ljubavnim objektom.

Čim se stari odnos raspadne, zavisna osoba odmah počinje da traži novog partnera koji će je spasiti od „katastrofalne“ samoće.

Rešenje je u prihvatanju sebe, a zatim i partnera. Potrebno je izbegavati svaki vid zavisnosti i jačati samopouzdanje radom na sebi.

Psihološka astrologija - Venera i Neptun

PUN MESEC U OVNU

Pun Mesec u Ovnu dogodiće se 20.10.2021. godine i simbolizuje konflikt između svesnog (Sunce) i nesvesnog dela ličnosti (Mesec), jer su Mesec u Ovnu i Sunce u Vagi tada u opoziciji. Pojačana je anksioznost, sklonost konfliktima i potreba za pražnjenjem besa, jer Ovnom vlada Mars. Konflikt je između potrebe da se bude svoj, nezavisan, energičan i s druge strane da budemo u nekom partnerstvu ili braku i mislimo na druge, a ne samo na sebe i svoje potrebe. Moguće je spojiti Ovna i Vagu, biti svoj, ali ne i egocentričan, što znači ni previše daleko, ni previše blizu u odnosu.

Mesec kvadrat Venera – Edipov kompleks i prevare u vezi

Mesec simbolizuje osećanja, nežnost, majčinstvo, um, dok Venera simbolizuje zadovoljstvo, lepotu, zavođenje i čulnost u kvadratu simbolizuju unutrašnji konflikt između emocija i čulnog zadovoljstva.

Kod žena se ispoljava kao konflikt između majčinstva i čulnosti, jer je teško biti i majka i izazovna ljubavnica u isto vreme.

Može se dogoditi i radikalno odvajanje kod muškaraca: neke žene su idealizovane i poriču se sva seksualna osećanja prema njima, dok su druge žene čisto genitalni objekti sa kojima je moguća seksualna sloboda i uživanje, bez nežnosti i romantične idealizacije, tzv. “bogorodica-prostitutka” dihotomija ili žargonski, muškarac poznatiji kao – “edipovac”.

To vodi beskrajnim potrebama za novim seksualnim partnerima, jer nije razrešen primarni odnos sa majkom.

Primer za to je slučaj uspešnog muškarca i žene koji imaju decu, ali on ima i ljubavnicu drugačijeg socio-kulturnog ili profesionalnog miljea. Žena zna za nju, pati, on je nesrećan, jer je između dve žene što ugrožava i njegov posao i društveni život.

Tu postoji potpuni rascep njegovog odnosa sa ženama, koji potiče još iz detinjstva od edipalne kompeticije za majkom između oca i sina koja je ovde okrenuta u kompeticiju između dve žene.
Rascep je između majčinske i aseksualne žene i seksualno uzbudljive i emotivno obezvređene ljubavnice.

Često su prisutni ljubomorni napadi na partnerku, usled projekcije sopstvenih osećanja. Odnos sa ženom jako podseća na odnos sa majkom, izgleda kao da mu je žena samo zamena za majku, a ljubavnice mu služe uglavnom za pražnjenje napetosti zbog osećaja krivice.

Afrodita
Afrodita

Moon square Venus – the Oedipus complex (woman, lover or mother)

Moon symbolizes feelings, tenderness, motherhood, mind, while Venus symbolizes pleasure, beauty, seduction, and sensuality; in square they symbolize the conflict between emotion and sensual pleasure. In women it is manifested as a conflict between motherhood and sensuality, because it is hard to be a mother and a seductive mistress at the same time.

In case of men, there can occur a radical separation of these qualities: some women are idealized and all sexual feelings towards them are denied, while other women are purely genital objects with which it is possible to exercise sexual freedom and enjoyment, without tenderness and romantic idealization, the so-called “Madonna-prostitute” dichotomy; in jargon terms, this complex is known as Oedipus complex.
This leads to endless demands for new sexual partners, due to the failure to resolve the primary relationship with the mother.

An example of this is the case of a successful man and woman who have children, but he has a mistress of different socio-cultural and professional background. The wife is aware of her existence, she is suffering, and he is unhappy because he is in between the two women, which endangers both his job and his social life.
There is a complete disruption of his relationship with women, dating back to the childhood from the oedipal competition for the mother between father and son which is transformed here into the competition between the two women.

The disruption is between the maternal and asexual woman and sexually exciting and emotionally invalidated lover.
It includes frequent fits of jealous attack directed towards his partner, due to the projection of his own feelings. The relationship with a woman highly resembles the relationship with his mother; it seems that his wife represents merely a substitute for the mother, and the mistresses serve mainly for relieving tension due to feeling of guilt.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana

Venera trigon Neptun – Idealizacije, zaljubljivanje i umetnost

Venera u Škorpiji je u trigonu sa Neptunom u Ribama i donosi nova zaljubljivanja, uživanje i pojačanu kreativnost.

Venera označava odnos, zadovoljstvo, dok Neptun označava idealizaciju, maglovitost, gubitak granica u vezi. Kad smo zaljubljeni, ne vidimo ni jednu manu kod partnera i on deluje kao da je savršen.

Kod zaljubljenih parova se luči endorfin, što je još jedna simbolika ovog aspekta. Nastavite sa čitanjem

Venera kvadrat Jupiter – Preterivanje u hedonizmu, afere i prevare

Venera u kvadratu sa Jupiterom simbolizuje preterivanje u uživanju, hrani, piću ili seksu. Označava odnose i afere u braku, preteranu potrebu za isticanjem sebe, dokazivanje sopstvene vrednosti kroz menjanje seksualnih partnera.

Ovaj aspekt najčešće imaju oni koji ne mogu da ostvare odnos samo sa jednom osobom, najčešće zbog nedostatka samopouzdanja, ljubavi prema sebi i emotivne nezrelosti, pa su moguće prevare u braku ili veze koje kratko traju, jer su partneri samo seksualni objekti.

Sistem vrednosti je poremećen, tako da kvadrat sa Jupiterom označava i nemoral, ponašanje koje nema nikakvih granica, niti obzira prema partneru u braku ili drugim ljudima.

Preterivanje u jelu, slatkišima je još jedna zavisnost, koja može dovesti do zdravstvenih problema tipa dijabetes, pa je za ove osobe neophodno da počnu da brinu o svom zdravlju.

Često se nalazi u horoskopima alkoholičara, narkomana, preljubnika, kao još jedan oblik bežanja od stvarnosti u zavisnost, što stvara nove probleme i začarani krug.

Potrebno je naći unutrašnje zadovoljstvo i cilj u životu koji nije samo uživanje.

Jupiter

Venus square Jupiter – excessive enjoyment in pleasures which leads to self-destruction

Venus square Jupiter symbolizes an exaggeration in enjoyment, food, drinks, or sex. It signifies relationships characterized by the conflict between sensuality and satisfaction on one side and morality on the other; excessive need to put oneself in the spotlight, to prove one’s own value through changing of sexual partners.

This aspect usually characterizes those who cannot maintain the relationship with only one person, most often due to the lack of self-confidence, self-love and emotional immaturity, and therefore this is likely to cause adultery in the marriage or short-lived relationships, because the partners are considered only as sex objects. The value system is disturbed, which means that the square with Jupiter also implies immorality, and behavior that has neither boundaries nor regard for the spouse or other people.

Exaggeration in food and sweets is another addiction which can lead to health problems such as diabetes, and therefore it is necessary for these people to start taking care of their health.

This aspect is often found in the horoscopes of alcoholics, drug addicts, adulterers, as another form of escape from reality into dependence, which creates new problems and a vicious circle. Psychological problems will never be solved in this way, they will only deteriorate further. We need to find inner satisfaction and purpose in life that is not only enjoyment.