Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Venera u Biku – Čulnost, hedonizam i umetnost

Venera u Biku je u svom sedištu, naglašava čulnost, hedonizam, umetnost, ovo su ljubavni odnosi sa najviše strasti i zadovoljstvo i uživanje u materijalnoj sigurnosti. Ukoliko je neaspektovana, ovo je pored Venere u Vagi najbolja Venera za odnose. Razlika je u tome što je Bik čulnost, finansije i uživanje, a Vaga sam odnos i brak. Ovo su osobe koje umeju da pokažu emocije i potreban im je jedan partner, jer je Bik fiksan znak.

Venera predstavlja i novac, ukoliko je imate natalno u Biku, uglavnom ćete dobro zarađivati. U vezama traži stabilnost i partnera sa kojim može imati luksuzan život i porodicu. Može preterivati u hedonizmu, hrani, piću, posebno ako ima aspekte sa Jupiterom.

Trenutno je Venera u trigonu sa Jupiterom i to još više uvećava hedonizam i velikodušnost.

afrodita

Venus in Taurus – sensuality, hedonism and art

Venus in Taurus is in its center; it emphasizes sensuality, hedonism, arts. These are love relationships with the most passion and pleasure and enjoyment in material security. If non-aspected, this is the best Venus for relationships after Venus in Libra. The difference lies in the fact that Taurus represents sensuality and enjoyment, and Libra relationship and marriage. These are people who know how to show emotions and they need one partner, because Taurus is a fixed sign.

Venus also represents money; if you have it in your natal chart you will have luck with earnings, unless there are negative aspects present. In relationships this person requires stability and a partner with whom she will have a life of luxury and family. It can exaggerate in hedonism, food, and drinks, especially if there are aspects with Jupiter.

Merkur u Srcu Sunca – Kazimi konjunkcija Retrogradnog Merkura i Sunca 26.2.

Sunce simbolizuje autoritet, centralne ličnosti, kraljeve, oca, supruga, unutrašnji mir, sposobnost, snagu volje u kazimi konjunkciji sa Merkurom koji simbolizuje glasnika bogova, govor, pisanje, komunikaciju, učenje, razum i razmišljanje, donosi odličan period za komunikaciju, meditaciju i uvide.

Ova konjunkcija se zove KAZIMI KONJUNKCIJA, jer se Merkur nalazi “u srcu Sunca” (Kralja), najviše može biti udaljen 17 minuta, što se ne događa često.

Konkretno, Merkur će biti u centru solarnog diska, što ga maksimalno pojačava. Sunce se ispoljava kroz Merkur koji se nalazi u najboljem položaju.

Osobe koje imaju kazimi konjunkciju u natalnom horoskopu su praktične, elokventne, genijalne, imaju talenat za pisanje, dobro pamćenje i učenje, jake uvide, inteligencija se nasleđuje od oca, jer se moć Sunca (oca) ispoljava kroz Merkur. Nastavite sa čitanjem

Mesec kvadrat Venera – Edipov kompleks i prevare u vezi

Mesec simbolizuje osećanja, nežnost, majčinstvo, um, dok Venera simbolizuje zadovoljstvo, lepotu, zavođenje i čulnost u opoziciji označavaju unutrašnji konflikt između emocija i čulnog zadovoljstva.

Kod žena se ispoljava kao konflikt između majčinstva i čulnosti, jer je teško biti i majka i izazovna ljubavnica u isto vreme.

Može se dogoditi i radikalno odvajanje kod muškaraca: neke žene su idealizovane i poriču se sva seksualna osećanja prema njima, dok su druge žene čisto genitalni objekti sa kojima je moguća seksualna sloboda i uživanje, bez nežnosti i romantične idealizacije, tzv. “bogorodica-prostitutka” dihotomija ili žargonski, muškarac poznatiji kao – “edipovac”.

To vodi beskrajnim potrebama za novim seksualnim partnerima, jer nije razrešen primarni odnos sa majkom.

Primer za to je slučaj uspešnog muškarca i žene koji imaju decu, ali on ima i ljubavnicu drugačijeg socio-kulturnog ili profesionalnog miljea. Žena zna za nju, pati, on je nesrećan, jer je između dve žene što ugrožava i njegov posao i društveni život.

Tu postoji potpuni rascep njegovog odnosa sa ženama, koji potiče još iz detinjstva od edipalne kompeticije za majkom između oca i sina koja je ovde okrenuta u kompeticiju između dve žene.
Rascep je između majčinske i aseksualne žene i seksualno uzbudljive i emotivno obezvređene ljubavnice.

Često su prisutni ljubomorni napadi na partnerku, usled projekcije sopstvenih osećanja. Odnos sa ženom jako podseća na odnos sa majkom, izgleda kao da mu je žena samo zamena za majku, a ljubavnice mu služe uglavnom za pražnjenje napetosti zbog osećaja krivice.

Afrodita
Afrodita

Moon square Venus – the Oedipus complex (woman, lover or mother)

Moon symbolizes feelings, tenderness, motherhood, mind, while Venus symbolizes pleasure, beauty, seduction, and sensuality; in square they symbolize the conflict between emotion and sensual pleasure. In women it is manifested as a conflict between motherhood and sensuality, because it is hard to be a mother and a seductive mistress at the same time.

In case of men, there can occur a radical separation of these qualities: some women are idealized and all sexual feelings towards them are denied, while other women are purely genital objects with which it is possible to exercise sexual freedom and enjoyment, without tenderness and romantic idealization, the so-called “Madonna-prostitute” dichotomy; in jargon terms, this complex is known as Oedipus complex.
This leads to endless demands for new sexual partners, due to the failure to resolve the primary relationship with the mother.

An example of this is the case of a successful man and woman who have children, but he has a mistress of different socio-cultural and professional background. The wife is aware of her existence, she is suffering, and he is unhappy because he is in between the two women, which endangers both his job and his social life.
There is a complete disruption of his relationship with women, dating back to the childhood from the oedipal competition for the mother between father and son which is transformed here into the competition between the two women.

The disruption is between the maternal and asexual woman and sexually exciting and emotionally invalidated lover.
It includes frequent fits of jealous attack directed towards his partner, due to the projection of his own feelings. The relationship with a woman highly resembles the relationship with his mother; it seems that his wife represents merely a substitute for the mother, and the mistresses serve mainly for relieving tension due to feeling of guilt.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana

Venera u Vodoliji – Ekscentrična, slobodna i originalna

 

Venera u Vodoliji donosi slobodne veze, ali se bez mnogo razmišljanja prekidaju i duge veze koje su loše.

Ovo su ekscentrične osobe, originalne, tako da i od partnera očekuju da bude neobičan.
Njih nikada neće privući previše ozbiljan partner, već neko ko je kreativan, buntovnik, ali pre svega najbolji prijatelj. Posle veze često ostaju prijatelji sa bivšim partnerima.

Venera u Vodoliji više voli druženja sa prijateljima, nego veze koje su postale dosada i rutina.

Razmena ideja je ono što njih najviše interesuje, ali često praktično sprovođenje ideja im ne ide tako dobro.

Nekome se  iskrenost  Venere u Vodoliji neće svideti, jer ona nema potrebu da ublažava istinu.

Znak Vodolije se vezuje za grupna dešavanja, pa se često mogu naći u nevladinim organizacijama ili na grupnim psihoterapijama, jer je njihovo zadovoljstvo u deljenju emocija sa što više ljudi.

original

Venus in Aquarius – eccentric and original rebel

Venus in Aquarius represents relationships that are free; the relationships now break up easily, but people also enter into a new relationship without thinking.

These are eccentric and original people and they expect from their partners to be like them.

They will never be attracted to a regular person, but rather to someone who is creative, a rebel, but above all, their best friend. After the relationship ends, they often remain friends with former partners.

Venus in Aquarius prefers socializing with friends to serious relationships that turned into boredom and routine.

The exchange of ideas is what interests them the most, although they are better in making up the ideas than in their implementation.

For them, the most common rule is that there is a thin line between genius and madness. From them you will get what you would never have experienced with others – the real and completely sincere friend. Some people will not like that honesty, but these people do not have the need to mitigate neither good nor bad, from them you will receive the naked truth.