Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Mesec opozicija Saturn – Depresija, monotonija i zatvorenost

Mesec – osećanja i um su u opoziciji sa Saturnom – hladnoća, krutost simbolizuju osećanje zamrznutosti emocija, nemogućnost da se pokaže šta osećamo, zatvorenost, monotonija, gubitak smisla, depresija, potiskivanje besa, tuge i glavobolja.

Posebno će osetiti oni koji ga imaju natalno, uzrok se često nalazi u detinjstvu, iz najranijeg perioda, kada je detetu bilo najpotrebnije da dobija ljubav i pažnju.

Opisuje hladnu i previše strogu majku, koja samo obavlja obaveze oko deteta, nikada mu ne pokazuje osećanja, već dete ostaje prepušteno sebi i povlači se u svoj svet.

Nekada stvara ljude koji su naučeni da budu dovoljni sami sebi i da postavljaju zidove u odnosima, jer na njihove potrebe u detinjstvu niko nije obraćao pažnju.

Potiskivanje emocija u sebi vodi u depresiju, a da biste stvorili bliskost budite autentični, slobodni i spontani.

saturn

Moon opposite Saturn- Depression and monotony

Moon – feeling and mind are in opposition with Saturn – coldness and stiffness symbolize the feeling of frozen emotions, inability to show what we feel, closeness, monotony, loss of meaning, depression, suppression of anger, grief, and headache. It will be felt in particular by the persons who have it in their natal charts; the cause is often found in childhood, from the earliest period, when the child was needed to receive love and attention the most.

Describes cold and too strict mother, who only carries out the obligations regarding the child, who never shows her emotions for him, but a child is left to himself and withdraws into his own world. Sometimes it creates people who are taught to be self-sufficient and to raise the walls in relationships, because nobody paid attention to their needs in childhood.

Suppressing emotions and fears leads to depression, and in order to create closeness, be authentic, free and spontaneous.

Venera kvadrat Saturn – Prekidi veza, karmičke veze i sebičnost

Venera u Vagi u kvadratu sa Saturnom u Jarcu simbolizuje nedostatak samopouzdanja, sumnjičavost prema partneru, ljubomoru, strah od napuštanja, gubitak partnera, pasivnu agresiju i sebičnost.

Ovo su osobe koje nisu u detinjstvu dobile pravu ljubav od roditelja i imaju problem sa ispoljavanjem sopstvenih osećanja i strah od odbacivanja, kao i probleme sa finansijama.

Partner može biti depresivan, preozbiljan, krut, škrt, a nekad i bolestan, često postoji žrtvovanje iz nekog razloga i ostajanje u vezi.

U odnosu se ostaje zbog sigurnosti i dužnosti, jer i pored nedostatka topline, partner može obavljati obaveze u braku i biti posvećen.

Nekada je u odnosu prisutna pasivna agresija, ćutanje, dosada, postavljanje ultimatuma, usled nemogućnosti da se bude otvoren i potpuno iskren u ispoljavanju osećanja.

Venera želi komunikaciju, dobru atmosferu i razmenu osećanja, ali Saturn ostaje rezervisan, jer je za njega pokazivanje osećanja u obavezama i samom trajanju braka.

Često postoji velika razlika u godinama između partnera, bar 7 godina i više, često se dešava raniji gubitak partnera ili razvod.

Za ove osobe je najvažnije da prvo nauče da vole sebe, a onda i druge i da rade na promeni svoje hladne, sumnjičave i rezervisane ličnosti. Aspekt simbolizuje i karmičke veze iz prošlog života koje mogu biti prekinute, ali kod samosvesnih moguće rešenje problema.

saturn

Merkur trigon/sekstil Neptun – Spiritualnost, kreativnost i umetnost

Merkur trigon/sekstil Neptun je aspekt koji simbolizuje najviši stepen svesti, intuicije i empatije i često komunikaciju ili posao pred kamerama koji deluje magnetično na publiku. Nalazi se u horoskopima kreativnih umetnika, glumaca, scenarista, muzičara, plesača, pisaca, učitelja meditacije, joge i psihoterapeuta.

Neptun se nalazi u svom sedištu u Ribama i daje dobre uvide, imaginaciju, razumevanje i prihvatanje drugih bez osuđivanja.

Ovaj aspekt se nalazi kod hipersenzibilnih i spiritualnih ljudi koji puno rade na sebi i bave se višim temama kao što su smisao života, reinkarnacija, suština zadovoljstva koje se nalazi u nama samima, ako umemo da iskoristimo dobro postavljenog Neptuna.

Prvi korak za dostizanje svesti Neptuna je prihvatanje sebe i svojih mana, što nam daje mogućnost da i druge ljude prihvatimo i razumemo, jer im samo empatijom možemo pomoći. Čovek koji se oseća prihvaćenim dobija samopouzdanje i snagu za svoj lični razvoj. Neptun u sekstilu sa Merkurom nam daje pozitivan način razmišljanja, verovanje u sebe, a samim tim i mogućnost da napredujemo u životu.

Postoji i druga strana Neptuna, koji se nalazi u konjunkciji, kvadratima ili opozicijama sa ličnim planetama, koji može uticati na potrebu za bežanjem od stvarnosti u svet laži, zavisnosti, depresije, strahova i autodestrukcije.

Do uvida dolazimo kada shvatimo da nam veštački raj nije potreban da bismo dostigli više stanje svesti i bili srećni.
Potrebno je samo da prihvatimo sebe, verujemo u svoje sposobnosti i budemo kreativni.

poseidon

Mercury trine/sextile Neptune – spirituality, creativity, art and empathy

Mercury trine/sextile Neptune in Pisces is an aspect that symbolizes the highest level of consciousness, intuition and deep empathy and often communication or work in front of the cameras, with magnetic influence on the audience. It can be found in horoscopes of creative artists, actors, screen writers, musicians, dancers, writers, teachers of meditation, yoga instructors, and psychotherapists.

Neptune is positioned in its center in Pisces and gives good insights, imagination, understanding, and acceptance of others without judgment.

This current aspect is found in the hypersensitive and spiritual people who work hard on their self-development and are engaged in the higher subjects such as the meaning of life, reincarnation, and the essence of pleasure which is in ourselves, if we know how to use a well-positioned Neptune.

The first step for reaching Neptune is acceptance of ourselves and our flaws, which gives us the possibility to also accept and understand other people, because we can help them only with empathy. The man who feels accepted gains the confidence and strength for his personal self-development. Neptune sextile Mercury gives us a positive way of thinking, belief in ourselves, and therefore the ability to make progress in life. There is another side of Neptune, which is in conjunction, squares or oppositions with personal planets, which may influence the need for running away from reality into a world of lies, dependence, depression, fears, and self-destruction.

We gain the insight when we realize that we do not need artificial paradise in order to reach a higher state of consciousness and be happy.

We just have to accept ourselves, believe in our abilities and be creative.

Venera u Vodoliji – Ekscentrična, slobodna i originalna

 

Venera u Vodoliji donosi slobodne veze, ali se bez mnogo razmišljanja prekidaju i duge veze koje su loše.

Ovo su ekscentrične osobe, originalne, tako da i od partnera očekuju da bude neobičan.
Njih nikada neće privući previše ozbiljan partner, već neko ko je kreativan, buntovnik, ali pre svega najbolji prijatelj. Posle veze često ostaju prijatelji sa bivšim partnerima.

Venera u Vodoliji više voli druženja sa prijateljima, nego veze koje su postale dosada i rutina.

Razmena ideja je ono što njih najviše interesuje, ali često praktično sprovođenje ideja im ne ide tako dobro.

Nekome se  iskrenost  Venere u Vodoliji neće svideti, jer ona nema potrebu da ublažava istinu.

Znak Vodolije se vezuje za grupna dešavanja, pa se često mogu naći u nevladinim organizacijama ili na grupnim psihoterapijama, jer je njihovo zadovoljstvo u deljenju emocija sa što više ljudi.

original

Venus in Aquarius – eccentric and original rebel

Venus in Aquarius represents relationships that are free; the relationships now break up easily, but people also enter into a new relationship without thinking.

These are eccentric and original people and they expect from their partners to be like them.

They will never be attracted to a regular person, but rather to someone who is creative, a rebel, but above all, their best friend. After the relationship ends, they often remain friends with former partners.

Venus in Aquarius prefers socializing with friends to serious relationships that turned into boredom and routine.

The exchange of ideas is what interests them the most, although they are better in making up the ideas than in their implementation.

For them, the most common rule is that there is a thin line between genius and madness. From them you will get what you would never have experienced with others – the real and completely sincere friend. Some people will not like that honesty, but these people do not have the need to mitigate neither good nor bad, from them you will receive the naked truth.

Mesec trigon Merkur – Emotivna inteligencija i kreativnost

Mesec trigon Merkur aspekt simbolizuje spoj osećanja i praktičnosti, otvorenost u komunikaciji o osećanjima, pisanje o osećanjima i dobro razumevanje psihologije drugih ljudi.

Često se nalazi u horoskopima psihoterapeuta, savetnika, pisaca, pesnika, ali i pedagoga koji rade sa decom.
Otvorenost ovih ljudi prema drugima i dobro poznavanje sopstvenih osećanja im daje mogućnost da im se drugi ljudi poveravaju, tako da je odličan aspekt za psihološki rad.

Ekspresija osećanja, prihvatanje sebe i izbacivanje potisnutog besa i tuge je suština rada na sebi, jer se na taj način održava mentalna higijena i stiču uvidi u sopstvene obrasce ponašanja uslovljene porodičnim odnosima.

Aspekt simbolizuje i talenat za učenje jezika, dobru emotivnu inteligenciju, empatiju i elokventnost.
Ovde su osećanja u skladnom odnosu sa racionalnim načinom razmišljanja i glavna osobina je iskrenost, ono što osoba oseća to i govori.

Ova osobina je u svetu odraslih sve manje izražena, jer je poznato da potpunu istinu govore samo deca, a da stariji zbog strogog vaspitanja u detinjstvu ne mogu da je prihvate.
Ljudi koji imaju ovaj aspekt se odlično razumeju sa decom, upravo zato što su deca neiskvarena i govore direktno ono što misle.

Budite ono što jeste, bez obzira na mišljenje okoline i ljudi koji vam nisu važni. Biti iskren je danas hrabrost, ali i nešto što ne mogu svi ljudi da prihvate.
Mesec simbolizuje majku ili ženu koja radi sa decom (Merkur) i voli svoj posao, jer samo sa decom i ona sama ponovo može biti dete.

Ovo su osobe koje u komunikaciji imaju jaku ekspresiju osećanja i zato su zanimljivi sagovornici.

Suština rada na sebi je biti spontan, razviti empatiju, ostati večno dete u duši, biti kreativan i živeti sada i ovde.

viktor2

Moon trine Mercury – Emotional intelligence and creativity

Moon trine Mercury aspect symbolizes openness in communication about feelings, writing about one’s own feelings and good understanding of the psychology of other people. It is often found in the horoscopes of psychotherapists, counselors and writers, but also of pedagogues who work with children.

The openness of these people toward others and a good understanding of their own feelings make it easier for other people to confide in them, which makes it an excellent aspect for consulting work.

The expression of feelings and releasing of repressed anger and grief is the essence of the self-development, because this is the way to maintain mental hygiene and gain insight into one’s own behavior patterns resulting from family relations. This aspect can also include talent for learning languages, good emotional intelligence, and eloquence.

The feelings in this aspect are in a harmonious relationship with the rational way of thinking, and the main feature is honesty: the person speaks about how she feels. In adults this quality is becoming increasingly less pronounced, as it is well known that only the children are telling the complete truth and that the adults do not want to accept it. People who have this aspect have a great understanding with children, precisely because children are unspoiled and say what they mean.

Be who you are, regardless of the opinion of environment and the people who are not important to you. Being honest is courageous, but it is also something that not everyone can accept.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana