Mesec opozicija Saturn – Depresija, monotonija i zatvorenost

Mesec – osećanja i um su u opoziciji sa Saturnom – hladnoća, krutost simbolizuju osećanje zamrznutosti emocija, nemogućnost da se pokaže šta osećamo, zatvorenost, monotonija, gubitak smisla, depresija, potiskivanje besa, tuge i glavobolja.

Posebno će osetiti oni koji ga imaju natalno, uzrok se često nalazi u detinjstvu, iz najranijeg perioda, kada je detetu bilo najpotrebnije da dobija ljubav i pažnju.

Opisuje hladnu i previše strogu majku, koja samo obavlja obaveze oko deteta, nikada mu ne pokazuje osećanja, već dete ostaje prepušteno sebi i povlači se u svoj svet.

Nekada stvara ljude koji su naučeni da budu dovoljni sami sebi i da postavljaju zidove u odnosima, jer na njihove potrebe u detinjstvu niko nije obraćao pažnju.

Potiskivanje emocija u sebi vodi u depresiju, a da biste stvorili bliskost budite autentični, slobodni i spontani.

saturn

Moon opposite Saturn- Depression and monotony

Moon – feeling and mind are in opposition with Saturn – coldness and stiffness symbolize the feeling of frozen emotions, inability to show what we feel, closeness, monotony, loss of meaning, depression, suppression of anger, grief, and headache. It will be felt in particular by the persons who have it in their natal charts; the cause is often found in childhood, from the earliest period, when the child was needed to receive love and attention the most.

Describes cold and too strict mother, who only carries out the obligations regarding the child, who never shows her emotions for him, but a child is left to himself and withdraws into his own world. Sometimes it creates people who are taught to be self-sufficient and to raise the walls in relationships, because nobody paid attention to their needs in childhood.

Suppressing emotions and fears leads to depression, and in order to create closeness, be authentic, free and spontaneous.