Strelac

Deveti vatreni, aktivni i promenljivi znak kojim vlada Jupiter, daje pozitivne osobine: optimizam, viši um, potreba da prenosi znanje i da putuje, entuzijazam, obrazovanost, častan, pravedan i kosmopolita.

Negativne osobine Strelca su: preterivanje, fanatičnost, avanturizam i prevelika potreba za slobodom.