Sunce sekstil/trigon Jupiter – Obrazovani, optimistični i uspešni

Sunce sekstil/trigon Jupiter je autoritet zasnovan na znanju, zrelosti, kvalitetu, ovo su pravi intelektualci, često dobijaju od roditelja podršku u životu i čekaju strpljivo da uspeh stigne, veruju u dobro i ne jure za uspehom.

Nije potrebno da ulažu preterani napor, jer čekaju da okolnosti pronađu njih i često imaju sreće u tome.

Otac ili suprug u ženskom horoskopu mogu biti obrazovane i uspešne ličnosti, mogu se baviti religijom ili duhovnošću, a samoj osobi daje smirenost uma, zadovoljstvo i vedrinu.

Odličan aspekt za studiranje, postdiplomske studije i život u inostranstvu, rad na sebi, česta putovanja, dobru zaradu i sreću u životu u zrelim godinama.

Znanje je u širini vizije i spaja naučne, filozofske, spiritualne ili duhovne sisteme.

Verovanje u sebe donosi optimizam, povoljne prilike, a ovi ljudi spontano privlače uspeh i novac.

sunce

Sun sextile/trine Jupiter 

Sun sextile/trine Jupiter is an authority based on knowledge, maturity, quality; they are true intellectuals, they often receive support from parents in life and patiently wait for success to come to them, they believe in success and do not chase after it. They do not have to invest excessive effort, because they are waiting for circumstances to find them and often have luck with that.

Father or husband in female chart can be educated and successful persons, they can engage in religion or spirituality, and this quality gives the person peace of mind, contentment, and cheerfulness.

An excellent aspect for studying and living abroad, self-development, frequent travels, good earnings, and happiness in life in mature years. Knowledge lies is the breadth of vision and brings together scientific, philosophical, or spiritual systems.