Merkur u Srcu Sunca – Kazimi konjunkcija Merkura i Sunca u Raku 1.7.2023.

Sunce simbolizuje autoritet, centralne ličnosti, kraljeve, oca, supruga, unutrašnji mir, sposobnost, snagu volje u kazimi konjunkciji sa Merkurom koji simbolizuje glasnika bogova, govor, pisanje, komunikaciju, učenje, svest, razum i razmišljanje, donosi odličan period za komunikaciju, meditaciju i uvide.

Ova konjunkcija se zove KAZIMI KONJUNKCIJA, jer se Merkur nalazi “u srcu Sunca” (Kralja), najviše može biti udaljen 17 minuta, što se ne događa često.

Konkretno, Merkur će biti u centru solarnog diska, što ga maksimalno pojačava. Sunce se ispoljava kroz Merkur koji se nalazi u najboljem položaju.

Osobe koje imaju kazimi konjunkciju u natalnom horoskopu su praktične, elokventne, genijalne, imaju talenat za pisanje, dobro pamćenje i učenje, jake uvide, inteligencija se nasleđuje od oca, jer se moć Sunca (oca) ispoljava kroz Merkur.

Oni sijaju i dobro se osećaju kroz sve što simbolizuje Merkur – komunikaciju, rad na sebi, svesnost, sklapanje poslova, planiranje, organizaciju, učenje, rešavanje mozgalica ili pisanje knjiga.

Umu je potrebno dati slobodu i podršku, kao i genijalnom detetu, koje simbolizuje ovaj Merkur sa Suncem. Dajte podršku svom unutrašnjem detetu i ne tražite podršku drugih.

Kada bi roditelji deci češće govorili da ih vole i da vrede i pružali im podršku i ljubav, bilo bi mnogo više ljudi sa jakim samopouzdanjem i verom u sebe.

Ovo su ljudi koji su potpuno iskreni i spontani, kod njih foliranja nema. Često imaju mladalački izgled, deluju kao večita deca, ako im je Merkur dominantna planeta u horoskopu.

Čist, prodoran i snažan intelekt koji ima ogromnu energiju govori o tome da bi za njih bilo najbolje da se bave nekom Merkurovom profesijom, kao što je savetovanje i rad sa decom.

Predstavlja analitičko razmišljanje, razigranost, energičnost, duhovitost i direktnost.

Merkur “u srcu Sunca” ima neke beneficije, povlastice, recimo kao osoba koja sedi pored kralja i savetuje ga, dok je ostalima zabranjeno da sa njim pričaju.
Astrolog je ranije bio kraljev savetnik, pa se povezuje i sa astrološkim savetovanjem.

To su osobe koje su često u društvu učenih, obrazovanih i genijalnih ljudi, sa kojima razmenjuju ideje. Trenutak konjunkcije je odličan za meditaciju, vežbe disanja i čišćenje uma.

Ukoliko je vezano za odnose, to bi mogao biti i ideal koji tražimo u partneru i ljubav koja se nalazi, veza koja opstaje uprkos iskušenjima.

Ovi ljudi se često nalaze u profesijama konsultanata, astrologa, pedagoga, pevača, pesnika, supervizora, profesora, posrednika, pisaca, sudija, govornika i organizatora.

kazimi

Mercury in the heart of the Sun – strong and powerful intellect and clear insights

The sun symbolizes authority, central figures, kings, inner peace, ability, willpower in cazimi conjunction with Mercury which symbolizing speech, writing, communication, learning, rational intellect, and thinking; it opens an excellent period for communication, meditation, and insights.

This conjunction is called a CAZIMI CONJUNCTION, because Mercury is in “the heart of the Sun” (the King), it can be no more than 17 minutes away from the Sun, which does not happen often.

Specifically, Mercury will be in the center of the solar disk, which maximizes its influence. The sun is manifested through Mercury which is located in the best position.

People who have cazimi conjunction in the natal horoscope are very eloquent, they possess above-average intelligence, have a talent for writing, good memory and learning, as the strength of their Sun exerts its power through Mercury.

They glow and have a good feeling regarding everything that symbolizes Mercury – communication, self-development, planning, organization, learning, solving puzzles or writing books.

Freedom and support need to be given to the mind, as well as to the ingenious child who symbolizes this Mercury with the Sun.

If the parents told their children more often that they are loved and worthy and supported them, there would be much more people with good self-confidence and faith in their abilities.

These are the people who are completely honest and spontaneous, no faking. They often have androgenic appearance; they look like eternal children if Mercury is the dominant planet in their horoscope.

Clear, sharp and powerful intellect with enormous energy is an indicator that it would be best for them to engage in some of the Mercury professions, such as counseling. It represents the analytical thinking, playfulness, energy, wit, and directness.

Mercury “in the heart of the Sun” has some benefits and privileges, for example as a person who is sitting next to the king and advises him, while others are forbidden to talk to him. These people have the aristocratic attitude and manners as if they were raised in the royal family. The astrologer had once before been the king’s counselor, therefore he is also associated with important people.

These are people who are often in the company of educated, skilled and ingenious people, with whom they exchange ideas. A moment of conjunction is excellent for meditation and clearing the mind. If it is related to the relationship, it could also be the ideal that we seek in a partner.

These people are often in professions of consultants, astrologers, singers, poets, supervisors, professors, mediators, famous writers, judges, speakers, and organizers.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana