Venera u Ovnu u konjunkciji sa Marsom u Ovnu – Strast, impulsivnost i dominantnost

Venera u Ovnu simbolizuje odnose u kojima ima puno strasti, konflikata, takmičenja i neravnopravnosti. Ovan nema mnogo osećaja za drugu stranu, pa je ova Venera najčešće sebična, brzo se hladi i kada strast nestane ona odlazi od partnera.

Osobe koje imaju Veneru u Ovnu često nemaju kontrolu besa, u nekim slučajevima se dešava da posle svađe imaju fantastičan seks koji je uglavnom u funkciji pražnjenja napetosti.
Nekada ovo mogu biti sado-mazo veze, u kojima ima puno drame i adrenalina, bez čega bi im odnos bio dosadan. Sve to ima veze sa odnosima njihovih roditelja koji se sada prenose u brak.

Devojke koje imaju Veneru u Ovnu ne podnose dominantne muškarce, jer one preuzimaju tu ulogu, a najčešće ih privlače osobe koje su suprotnost njima, koje imaju izražene ženske osobine.

Venera i Mars su u trenutno u konjunkciji u Ovnu, aktiviraće se više seksualna energija, a kod nekih i konflikti.

Oni koji budu uspeli da uspostave balans između Venere i Marsa neće imati potrebu da budu dominantni, već će naučiti da će dobiti od druge strane onoliko koliko sami daju.

Venera i Mars

Venus in Aries conjunct Mars – passion, impulsiveness and dominance

Venus in Aries symbolizes the relationships in which there is a lot of passion, conflict, competition, and inequality. Aries does not have much sense for the other side, so this Venus is usually selfish, quick to cool down and when the passion disappears she leaves her partner. People who have Venus in Aries often do not have anger management, and in some cases it happens that after a quarrel they have fantastic sex which serves largely as the means of releasing tension.

Sometimes this can be a sado-masochistic relationship, where there is a lot of drama and adrenaline, without which their relationship would be boring. All of this has to do with the relationship of their parents which are now transferred to the marriage.

Girls who have Venus in Aries cannot tolerate dominant men, because they assume that role, and they are mostly attracted to people who are their complete opposite, who have prominent feminine qualities.

Now that Venus and Mars are conjunct in Aries again this will lead to higher activation of sexual energy, and in some couples conflicts may also arise.

Those who would be able to establish a balance between Venus and Mars will not have a need to be dominant, but to learn that they will receive from the other party only as much as they give.