Predikcije

Predikcije su tehnike za predviđanje događaja u budućnosti, kombinuju se sekundarne progresije, tercijarne i minorne progresije, primarne direkcije, solarni povratak, profekcije, firdarije i tranziti.

Klijent može saznati kada su mu povoljni periodi za određene aktivnosti, a kada su mu teži periodi, kako bi imao uspeha u onome što je planirao da započne.

Moguće je videti u kom periodu se može očekivati nešto novo, neka promena ili treba sačekati da prođe težak period ili se unapred pripremiti.
Događaje koji su neminovni potrebno je prihvatiti, a uložiti trud i napor ukoliko je moguće promeniti tok događaja na koje možemo da utičemo.

Predictions

Predictions are techniques for predicting future events in the client’s life; analysis combines secondary progressions, tertiary and minor progressions, primary directions, solar return, profections, firdaria, and transits. The client can find out when his favorable periods for certain activities are, and when periods are more difficult in order to have success in the activities he planned to initiate.

It is possible to see in which period the person can expect something new, some change or whether he should wait for a difficult period to pass or to prepare in advance. The events which are inevitable need to be accepted and it is necessary to invest the effort if possible to change the course of events that we can influence.