Uporedni horoskop – Astrologija odnosa

Uporedni horoskop ili sinastrija je horoskop odnosa dvoje ljudi koji sadrži preklapanje dva horoskopa i govori o međusobnoj kompatibilnosti.

Može ukazati na budućnost partnerskog odnosa ili emotivne veze i pomoći osobi da odluči da li je neka osoba odgovarajuća za nju, kao i kako bi odnos mogao biti bolji.

Kompozit je horoskop veze koji se radi isključivo ako su osobe već u emotivnoj vezi i govori o kvalitetu njihovog odnosa.

Dejvison govori o sudbini odnosa i trajanju u budućnosti.

Ukoliko ste nesigurni da li je baš taj partner dobar za Vas, astrologija vam može pomoći da kod sebe i partnera upoznate mane i vrline i skratite sebi vreme koje biste proveli u idealizovanju i razočaranju na kraju.

Na taj način ćete shvatiti zašto vas privlači baš taj tip partnera, da li je potrebno da radite na sebi, šta je bilo važno da naučite iz tog odnosa o sebi i da li je nešto moguće promeniti.

U svoj život privlačimo samo osobe koje se nalaze u našem horoskopu, koje su deo nas, koliko god partner delovao suprotno od onog što tražimo, on je samo naš deo koji još nismo osvestili i prihvatili.

uporedni horoksop

Compatibility chart – astrology of relationships

Compatibility chart or synastry is the chart representing the relationship between two people which contains two individuals’ natal charts overlaid on one another to give insight into the dynamics of their relationship and mutual compatibility.

It may indicate the future of partnership relations or emotional relationship and help the person to decide whether some person is adequate for her, in order for the relationship to be better. The composite chart is the relationship chart which is done only if the people are already in a relationship and describes the quality of their relationship.

Davison talks about the fate of the relationship and its duration in the future.

If you are concerned about your relationship, astrology can help you to discover your partner’s flaws and faults and thus shorten the time that you would spend in idealizing this person and the subsequent disappointment after getting to know him.

In this way you will understand why you are attracted to that particular type of partner, whether you need to work on yourself, what was important to learn about yourself from that relationship and whether it is possible to change your choice of partner.