Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Merkur u Srcu Sunca – Kazimi konjunkcija Merkura i Sunca u Raku 1.7.2023.

Sunce simbolizuje autoritet, centralne ličnosti, kraljeve, oca, supruga, unutrašnji mir, sposobnost, snagu volje u kazimi konjunkciji sa Merkurom koji simbolizuje glasnika bogova, govor, pisanje, komunikaciju, učenje, svest, razum i razmišljanje, donosi odličan period za komunikaciju, meditaciju i uvide.

Ova konjunkcija se zove KAZIMI KONJUNKCIJA, jer se Merkur nalazi “u srcu Sunca” (Kralja), najviše može biti udaljen 17 minuta, što se ne događa često.

Konkretno, Merkur će biti u centru solarnog diska, što ga maksimalno pojačava. Sunce se ispoljava kroz Merkur koji se nalazi u najboljem položaju.

Osobe koje imaju kazimi konjunkciju u natalnom horoskopu su praktične, elokventne, genijalne, imaju talenat za pisanje, dobro pamćenje i učenje, jake uvide, inteligencija se nasleđuje od oca, jer se moć Sunca (oca) ispoljava kroz Merkur. Nastavite sa čitanjem

Venera kvadrat/opozicija Pluton – Patološka ljubomora i kontrolisanje u vezi

Venera u Lavu biće u opoziciji sa opsesivnim i kontrolišućim Plutonom u Vodoliji, a najviše će ga osetiti oni koji ovaj aspekt imaju natalno.

Normalna ljubomora kod koje objektivno postoji rival na koga je neko ljubomoran, pojavljuje se kao realan strah od gubitka partnera i potreba da se to spreči.

Sumanuta ljubomora je ispunjena mržnjom i zavišću prema partneru, iako objektivno ne postoji rival.

Sumnjičavost u vezi sa seksualnom vernošću partnera prisutna je kod paranoidnog poremećaja ličnosti koji se češće sreće kod nesigurnih muškaraca (najviše kod alkoholičara).

U ovakvom sumnjičenju ima daleko više mržnje nego ljubavi, ne samo prema rivalu (muškarcu), već i prema ženi.

Da je u pitanju bazična mržnja, a ne ljubav prema ženi vidi se po tome što njen partner počinje da je obezvređuje i uništava, ne samo kao seksualno biće, već i kao ličnost. Ta potreba za uništavanjem i obezvređivanjem postoji zapravo od početka i taj dijadni odnos je kasnije proširen na nove objekte – rivale.

U osnovi toga je mržnja prema ženi, koja je u početku bila voljena i idealizovana i na koju je partner počeo previše emocionalno da se oslanja.

Kako su njegova patološka potreba i vezanost za ženu postajali sve dublji (pri čemu se aktiviraju infantilni strahovi iz odnosa sa majkom) i tako raste i njegovo osećanje inferiornosti u odnosu na ženu i zajedno sa tim mržnja i zavist.

On nesvesno oseća da zavisi od nje, odnosno da ona može bez njega, ali da on ne može bez nje.

Kad se javi zavist, javi se i misao da ona može želeti nekog drugog-boljeg, jačeg, muževnijeg, jer on sam joj tako inferioran ne može biti dovoljan. Onda on prelazi na traganje za rivalima i neispoljena mržnja prema ženi premešta se i ispoljava na rivalima.

“Naknadna” mržnja prema ženi dobija opravdanje u njenim neverstvima. To izgleda kao ljubomora, jer se on plaši da ona ne ode sa drugim.

Mržnja prema rivalima nije stvarno doživljena, već je konstruisana (kao što su i rivali konstruisani), da bi se raspršila suviše intenzivna i nepodnošljiva ambivalencija prema ženi.

Zavist i mržnja prema ženi uspevaju da prevladaju primarnu ljubav prema njoj, tako da ona na kraju, u njegovim očima postaje potpuno obezvređena.

Izmišljanje njenih ljubavnika ima cilj da opravda tu primarnu mržnju iz zavisti.

Zahtevi ljubomorne ličnosti su, uostalom, sami po sebi uzaludni jer su neostvarivi.

Niko nas i ništa ne može uveriti da smo voljeni, ako osećamo da to nismo.

Ljubomorna osoba ne veruje da je voljena, jer ne voli samu sebe.

To je suština, a bazično poverenje u ljude se stvara još u detinjstvu. Koji deo Vas projektujete na Plutona i svoje odnose?

Sve dok sebe ne zavolimo, nećemo poverovati ni da nas drugi mogu voleti.

eksplozija

Venus square/opposite Pluto – pathological jealousy, violence and control in the relationship

Venus in Leo will opposite Pluto in Aquarius, and it will be felt the most by those who have this as their natal aspect.

Normal jealousy with the objective existence of a rival of whom one is jealous appears as a real fear of losing one’s partners and the need to prevent it.

Delusional jealousy is filled with hatred and envy toward the partner, although there is no objective rival.

Suspiciousness regarding the sexual fidelity of partners present is present in paranoid personality disorder, which is more commonly seen in insecure men (mostly alcoholics). Such suspicions bear far more hatred than love, not only towards rival (man), but also towards the woman.

It can be seen that present here is basic hatred rather than love for a woman by the fact that her partner starts to devaluate and destroy her, not only as a sexual being, but also as a person. This need for destruction and devaluation actually exists from the beginning and this dyadic relationship later becomes expanded to new objects – rivals.

In essence, this is hatred towards the woman who was initially loved and idealized, but whom the partner started to rely on in much too emotional way. He unconsciously feels dependant on her, i.e. his interpretation of the relationship is that she can go on without him, but he cannot go on without her.

When envy appears, it also brings the thought that she might want someone else – better, stronger, more masculine because in his inferiority he cannot be enough for her. After that he starts his search for rivals and the non-manifested hatred for the woman is transferred and exerted on rivals.

“Subsequent” hatred towards the woman receives an excuse in her infidelities. This looks like jealousy, because he fears that she will go with another man.

Hatred of rivals is not actually experienced, but is constructed (such as the rivals are constructed) in order to dissipate much too intense and unbearable ambivalence towards the woman.

Envy and hatred towards the woman manage to overcome the primary love for her, so that in the end in his eyes she becomes totally devaluated.

Inventing her lovers aims to justify this primary hatred born out of envy.

Demands of a jealous person are after all inherently futile because they are unattainable. No one and nothing can assure us that we are loved if we feel that we are not. Jealous person does not believe that she is loved, because she does not love herself.

This is the essence of things, and basic trust in people is formed in childhood. As long as we do not start loving ourselves, we will not believe that others can love us.

Venera u trigonu sa Saturnom – Zrela ljubav i brak

Venera u Raku u trigonu sa Saturnom u Ribama donosi brakove ili veze koje traju, kojima je neophodna odgovornost, poverenje, vernost i posvećenost, ali i pomirenje sa bivšim partnerom.
U ovakvim vezama često postoji veća razlika u godinama, minimum 7 godina, nekad i ostajanje u odnosu zbog dužnosti i brige prema partneru kada strast nestane.

Partner može biti hladan i rezervisan po prirodi i da mu pokazivanje emocija ide teže, ali postoji privrženost i potreba da se ljubav pokazuje kroz kompromise, činjenje, trud i sigurnost.

Saturn je nesigurni narcis i potrebno mu je da dobije potvrdu vlastite vrednosti od partnerke, zato nikad prvi ne pokazuje emocije.
Ljubav traje iako više nema zaljubljenosti I strasti, jer prelazi u zreliji odnos – brak.

Ovaj aspekt često odlaže brak za zrele godine, nekada postoji i strah od bliskosti, povređivanja, koji ima uzroke u detinjstvu, ukoliko osoba oseća da nije dobila dovoljno ljubavi od roditelja i sada pokušava to da nadoknadi i da popuni prazninu.
U odnosu se traže struktura i organizacija, uzajamno poštovanje, postavljanje granica, vernost, finansijska sigurnost i uvažavanje. Veza vremenom postaje sve stabilnija, a žene sa ovim aspektom često sa godinama postaju zadovoljnije sobom i lepše.

U mlađim godinama ih često privlače stariji partneri, jer traže sigurnost, ali je moguće da i u kasnijim godinama budu privučene dosta mlađim muškarcem.
Ukoliko su nezreli ili traže uzbuđenja, odnos neće trajati, jer Saturn zahteva zrelost, samokontrolu i odgovornost.

Karmičke veze su vezane za Saturna i dešavaju se ponovo kako bismo dobili lekciju iz prošlog života, vratili karmičke dugove i naučili nešto o sebi i popravili odnose.

Ukoliko samo zahtevamo od partnera, a ne dajemo ništa, odnos neće trajati, jer je osobina Saturna sebičnost.

Ovaj aspekt opisuje i umetnost, ozbiljnost u odnosima, bavljenje kreativnim poslom, materijalizovanje umetnosti i stabilnost finansija.
Zadovoljstvo je odnosu ili braku, jer Venera traži ljubav, uživanje i kvalitet. Ukoliko je Saturn previše hladan i dosadan, ona će biti depresivna i nezadovoljna i postavljaće mu uslove koje mora da ispuni kako bi ostala sa njim.

Veze ili brakovi koje sada počnu imaju veliku mogućnost i da traju u vremenu, jer Saturn simbolizuje vreme, trajanje i vernost.

Ukoliko u natalnom horoskopu imate aspekt Venere i Saturna, imate dobar potencijal za ozbiljnu vezu, a nekada i vraćanje bivših ili karmičkih ljubavi.

Važno je razvijati spontanost i kreativnost u odnosu, jer je to ono što Saturnu nedostaje, a Venera želi upravo to da bi bila zadovoljna. Naučite da volite sebe kako biste mogli da volite partnera.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana

saturn

Mesec kvadrat Mars – Bes i nedostatak samokontrole

Mesec kvadrat Mars – Ovaj aspekt daje anksioznost, kratak fitilj, bes, nasilje, nedostatak samokontrole, uzrok je u detinjstvu, jer je majka imala česte svađe sa ocem.
Na taj način se negativne emocije prenose na decu, jer ona ne osećaju toplinu, prihvatanje i ljubav majke, već uznemirenost i potrebu da što pre završi sa hranjenjem deteta.

To osećanje ostaje u detetu i kasnije u životu. Potreban je rad na sebi kako i dete kasnije ne bi prenosilo na druge svoja osećanja iz detinjstva.
Opozicija je još teži aspekt i može dati autodestrukciju i dehidrataciju.

1