Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Venera trigon Neptun – Idealizacije, zaljubljivanje i umetnost

Venera u Škorpiji je u trigonu sa Neptunom u Ribama i donosi nova zaljubljivanja, uživanje i pojačanu kreativnost.

Venera označava odnos, zadovoljstvo, dok Neptun označava idealizaciju, maglovitost, gubitak granica u vezi. Kad smo zaljubljeni, ne vidimo ni jednu manu kod partnera i on deluje kao da je savršen.

Kod zaljubljenih parova se luči endorfin, što je još jedna simbolika ovog aspekta. Nastavite sa čitanjem

Mesec opozicija Saturn – Depresija, monotonija i zatvorenost

Mesec – osećanja i um su u opoziciji sa Saturnom – hladnoća, krutost simbolizuju osećanje zamrznutosti emocija, nemogućnost da se pokaže šta osećamo, zatvorenost, monotonija, gubitak smisla, depresija, potiskivanje besa, tuge i glavobolja.

Posebno će osetiti oni koji ga imaju natalno, uzrok se često nalazi u detinjstvu, iz najranijeg perioda, kada je detetu bilo najpotrebnije da dobija ljubav i pažnju.

Opisuje hladnu i previše strogu majku, koja samo obavlja obaveze oko deteta, nikada mu ne pokazuje osećanja, već dete ostaje prepušteno sebi i povlači se u svoj svet.

Nekada stvara ljude koji su naučeni da budu dovoljni sami sebi i da postavljaju zidove u odnosima, jer na njihove potrebe u detinjstvu niko nije obraćao pažnju.

Potiskivanje emocija u sebi vodi u depresiju, a da biste stvorili bliskost budite autentični, slobodni i spontani.

saturn

Moon opposite Saturn- Depression and monotony

Moon – feeling and mind are in opposition with Saturn – coldness and stiffness symbolize the feeling of frozen emotions, inability to show what we feel, closeness, monotony, loss of meaning, depression, suppression of anger, grief, and headache. It will be felt in particular by the persons who have it in their natal charts; the cause is often found in childhood, from the earliest period, when the child was needed to receive love and attention the most.

Describes cold and too strict mother, who only carries out the obligations regarding the child, who never shows her emotions for him, but a child is left to himself and withdraws into his own world. Sometimes it creates people who are taught to be self-sufficient and to raise the walls in relationships, because nobody paid attention to their needs in childhood.

Suppressing emotions and fears leads to depression, and in order to create closeness, be authentic, free and spontaneous.

Venera kvadrat Saturn – Prekidi veza, karmičke veze i sebičnost

Venera u Vagi u kvadratu sa Saturnom u Jarcu simbolizuje nedostatak samopouzdanja, sumnjičavost prema partneru, ljubomoru, strah od napuštanja, gubitak partnera, pasivnu agresiju i sebičnost.

Ovo su osobe koje nisu u detinjstvu dobile pravu ljubav od roditelja i imaju problem sa ispoljavanjem sopstvenih osećanja i strah od odbacivanja, kao i probleme sa finansijama.

Partner može biti depresivan, preozbiljan, krut, škrt, a nekad i bolestan, često postoji žrtvovanje iz nekog razloga i ostajanje u vezi.

U odnosu se ostaje zbog sigurnosti i dužnosti, jer i pored nedostatka topline, partner može obavljati obaveze u braku i biti posvećen.

Nekada je u odnosu prisutna pasivna agresija, ćutanje, dosada, postavljanje ultimatuma, usled nemogućnosti da se bude otvoren i potpuno iskren u ispoljavanju osećanja.

Venera želi komunikaciju, dobru atmosferu i razmenu osećanja, ali Saturn ostaje rezervisan, jer je za njega pokazivanje osećanja u obavezama i samom trajanju braka.

Često postoji velika razlika u godinama između partnera, bar 7 godina i više, često se dešava raniji gubitak partnera ili razvod.

Za ove osobe je najvažnije da prvo nauče da vole sebe, a onda i druge i da rade na promeni svoje hladne, sumnjičave i rezervisane ličnosti. Aspekt simbolizuje i karmičke veze iz prošlog života koje mogu biti prekinute, ali kod samosvesnih moguće rešenje problema.

saturn

Venera kvadrat Jupiter – Preterivanje u hedonizmu, afere i prevare

Venera u kvadratu sa Jupiterom simbolizuje preterivanje u uživanju, hrani, piću ili seksu. Označava odnose koji opisuju promiskuitet, preterane potrebe za isticanjem sebe, dokazivanje sopstvene vrednosti kroz menjanje seksualnih partnera.

Ovaj aspekt najčešće imaju oni koji ne mogu da ostvare odnos samo sa jednom osobom, najčešće zbog nedostatka samopouzdanja, ljubavi prema sebi i emotivne nezrelosti, pa su moguće prevare u braku ili veze koje kratko traju, jer su partneri samo seksualni objekti.

Sistem vrednosti je poremećen, tako da kvadrat sa Jupiterom označava i nemoral, ponašanje koje nema nikakvih granica, niti obzira prema partneru u braku ili drugim ljudima.

Preterivanje u jelu, slatkišima je još jedna zavisnost, koja može dovesti do zdravstvenih problema tipa dijabetes, pa je za ove osobe neophodno da počnu da brinu o svom zdravlju.

Često se nalazi u horoskopima alkoholičara, narkomana, preljubnika, kao još jedan oblik bežanja od stvarnosti u zavisnost, što stvara nove probleme i začarani krug.

Potrebno je naći unutrašnje zadovoljstvo i cilj u životu koji nije samo uživanje.

Jupiter

Venus square Jupiter – excessive enjoyment in pleasures which leads to self-destruction

Venus square Jupiter symbolizes an exaggeration in enjoyment, food, drinks, or sex. It signifies relationships characterized by the conflict between sensuality and satisfaction on one side and morality on the other; excessive need to put oneself in the spotlight, to prove one’s own value through changing of sexual partners.

This aspect usually characterizes those who cannot maintain the relationship with only one person, most often due to the lack of self-confidence, self-love and emotional immaturity, and therefore this is likely to cause adultery in the marriage or short-lived relationships, because the partners are considered only as sex objects. The value system is disturbed, which means that the square with Jupiter also implies immorality, and behavior that has neither boundaries nor regard for the spouse or other people.

Exaggeration in food and sweets is another addiction which can lead to health problems such as diabetes, and therefore it is necessary for these people to start taking care of their health.

This aspect is often found in the horoscopes of alcoholics, drug addicts, adulterers, as another form of escape from reality into dependence, which creates new problems and a vicious circle. Psychological problems will never be solved in this way, they will only deteriorate further. We need to find inner satisfaction and purpose in life that is not only enjoyment.

Merkur trigon/sekstil Neptun – Spiritualnost, kreativnost i umetnost

Merkur trigon/sekstil Neptun je aspekt koji simbolizuje najviši stepen svesti, intuicije i empatije i često komunikaciju ili posao pred kamerama koji deluje magnetično na publiku. Nalazi se u horoskopima kreativnih umetnika, glumaca, scenarista, muzičara, plesača, pisaca, učitelja meditacije, joge i psihoterapeuta.

Neptun se nalazi u svom sedištu u Ribama i daje dobre uvide, imaginaciju, razumevanje i prihvatanje drugih bez osuđivanja.

Ovaj aspekt se nalazi kod hipersenzibilnih i spiritualnih ljudi koji puno rade na sebi i bave se višim temama kao što su smisao života, reinkarnacija, suština zadovoljstva koje se nalazi u nama samima, ako umemo da iskoristimo dobro postavljenog Neptuna.

Prvi korak za dostizanje svesti Neptuna je prihvatanje sebe i svojih mana, što nam daje mogućnost da i druge ljude prihvatimo i razumemo, jer im samo empatijom možemo pomoći. Čovek koji se oseća prihvaćenim dobija samopouzdanje i snagu za svoj lični razvoj. Neptun u sekstilu sa Merkurom nam daje pozitivan način razmišljanja, verovanje u sebe, a samim tim i mogućnost da napredujemo u životu.

Postoji i druga strana Neptuna, koji se nalazi u konjunkciji, kvadratima ili opozicijama sa ličnim planetama, koji može uticati na potrebu za bežanjem od stvarnosti u svet laži, zavisnosti, depresije, strahova i autodestrukcije.

Do uvida dolazimo kada shvatimo da nam veštački raj nije potreban da bismo dostigli više stanje svesti i bili srećni.
Potrebno je samo da prihvatimo sebe, verujemo u svoje sposobnosti i budemo kreativni.

poseidon

Mercury trine/sextile Neptune – spirituality, creativity, art and empathy

Mercury trine/sextile Neptune in Pisces is an aspect that symbolizes the highest level of consciousness, intuition and deep empathy and often communication or work in front of the cameras, with magnetic influence on the audience. It can be found in horoscopes of creative artists, actors, screen writers, musicians, dancers, writers, teachers of meditation, yoga instructors, and psychotherapists.

Neptune is positioned in its center in Pisces and gives good insights, imagination, understanding, and acceptance of others without judgment.

This current aspect is found in the hypersensitive and spiritual people who work hard on their self-development and are engaged in the higher subjects such as the meaning of life, reincarnation, and the essence of pleasure which is in ourselves, if we know how to use a well-positioned Neptune.

The first step for reaching Neptune is acceptance of ourselves and our flaws, which gives us the possibility to also accept and understand other people, because we can help them only with empathy. The man who feels accepted gains the confidence and strength for his personal self-development. Neptune sextile Mercury gives us a positive way of thinking, belief in ourselves, and therefore the ability to make progress in life. There is another side of Neptune, which is in conjunction, squares or oppositions with personal planets, which may influence the need for running away from reality into a world of lies, dependence, depression, fears, and self-destruction.

We gain the insight when we realize that we do not need artificial paradise in order to reach a higher state of consciousness and be happy.

We just have to accept ourselves, believe in our abilities and be creative.