Merkur kvadrat Uran – Verbalni sukobi, konflikti i nemir

Merkur u Jarcu u kvadratu sa Uranom u Ovnu simbolizuje praktičnu komunikaciju u konfliktu sa revolucionarnim Uranom koji je buntovnik koji želi da dominira i šokira.

Merkur kvadrat Uran je aspekt koji opisuje osobe tipa sveznalice, nekoga ko u svakoj komunikaciji pokušava da nametne svoj stav i dokaže da druga strana nije u pravu.

Praktičnost je njihova slaba strana, pa mogu imati problema u svakodnevnom životu, a po inteligenciji biti na granici između genijalnosti i ludila.

Vole da šokiraju druge ljude svojim postupcima, jer žele da ostave utisak posebnosti i ekscentričnosti, dok teško prihvataju nove ideje i stavove drugih.

kosmos

Ovih dana bi bilo dobro izbegavati konflikte i rasprave, gužve u saobraćaju, reagovanja u afektu, u suprotnom, intenzivni konflikti su vrlo mogući.

Povoljno je vreme za bavljenje astrologijom, psihoterapijom i istraživačkim radom.


Mercury square Uranus – shocking of environment, conflicts and unrest

Mercury in Capricorn square Uranus in Aries symbolizes practical communication in conflict with revolutionary Uranus which is an uncontrolled rebel who wants to dominate and shock.

Mercury square Uranus is an aspect that describes the type of person who is a know-it-all, someone who attempts to impose its standpoint in every communication and to prove that the other party is wrong. Common sense is their weakness, so they may have problems in everyday life, and in terms of intelligence they can be on the border between genius and madness.

They like to shock other people by their actions, because they want to leave the impression of uniqueness and eccentricity, while at the same time it is difficult for them to accept new ideas and attitudes of others.

During these days it would be good to avoid conflicts and debates, traffic jams, reacting in the heat of passion; on the contrary, intense conflicts are quite possible.