Merkur trigon/sekstil Neptun – Spiritualnost, kreativnost i umetnost

Merkur trigon/sekstil Neptun je aspekt koji simbolizuje najviši stepen svesti, intuicije i empatije i često komunikaciju ili posao pred kamerama koji deluje magnetično na publiku. Nalazi se u horoskopima kreativnih umetnika, glumaca, scenarista, muzičara, plesača, pisaca, učitelja meditacije, joge i psihoterapeuta.

Neptun se nalazi u svom sedištu u Ribama i daje dobre uvide, imaginaciju, razumevanje i prihvatanje drugih bez osuđivanja.

Ovaj aspekt se nalazi kod hipersenzibilnih i spiritualnih ljudi koji puno rade na sebi i bave se višim temama kao što su smisao života, reinkarnacija, suština zadovoljstva koje se nalazi u nama samima, ako umemo da iskoristimo dobro postavljenog Neptuna.

Prvi korak za dostizanje svesti Neptuna je prihvatanje sebe i svojih mana, što nam daje mogućnost da i druge ljude prihvatimo i razumemo, jer im samo empatijom možemo pomoći. Čovek koji se oseća prihvaćenim dobija samopouzdanje i snagu za svoj lični razvoj. Neptun u sekstilu sa Merkurom nam daje pozitivan način razmišljanja, verovanje u sebe, a samim tim i mogućnost da napredujemo u životu.

Postoji i druga strana Neptuna, koji se nalazi u konjunkciji, kvadratima ili opozicijama sa ličnim planetama, koji može uticati na potrebu za bežanjem od stvarnosti u svet laži, zavisnosti, depresije, strahova i autodestrukcije.

Do uvida dolazimo kada shvatimo da nam veštački raj nije potreban da bismo dostigli više stanje svesti i bili srećni.
Potrebno je samo da prihvatimo sebe, verujemo u svoje sposobnosti i budemo kreativni.

poseidon

Mercury trine/sextile Neptune – spirituality, creativity, art and empathy

Mercury trine/sextile Neptune in Pisces is an aspect that symbolizes the highest level of consciousness, intuition and deep empathy and often communication or work in front of the cameras, with magnetic influence on the audience. It can be found in horoscopes of creative artists, actors, screen writers, musicians, dancers, writers, teachers of meditation, yoga instructors, and psychotherapists.

Neptune is positioned in its center in Pisces and gives good insights, imagination, understanding, and acceptance of others without judgment.

This current aspect is found in the hypersensitive and spiritual people who work hard on their self-development and are engaged in the higher subjects such as the meaning of life, reincarnation, and the essence of pleasure which is in ourselves, if we know how to use a well-positioned Neptune.

The first step for reaching Neptune is acceptance of ourselves and our flaws, which gives us the possibility to also accept and understand other people, because we can help them only with empathy. The man who feels accepted gains the confidence and strength for his personal self-development. Neptune sextile Mercury gives us a positive way of thinking, belief in ourselves, and therefore the ability to make progress in life. There is another side of Neptune, which is in conjunction, squares or oppositions with personal planets, which may influence the need for running away from reality into a world of lies, dependence, depression, fears, and self-destruction.

We gain the insight when we realize that we do not need artificial paradise in order to reach a higher state of consciousness and be happy.

We just have to accept ourselves, believe in our abilities and be creative.