PUN MESEC U OVNU

Pun Mesec u Ovnu dogodiće se 20.10.2021. godine i simbolizuje konflikt između svesnog (Sunce) i nesvesnog dela ličnosti (Mesec), jer su Mesec u Ovnu i Sunce u Vagi tada u opoziciji. Pojačana je anksioznost, sklonost konfliktima i potreba za pražnjenjem besa, jer Ovnom vlada Mars. Konflikt je između potrebe da se bude svoj, nezavisan, energičan i s druge strane da budemo u nekom partnerstvu ili braku i mislimo na druge, a ne samo na sebe i svoje potrebe. Moguće je spojiti Ovna i Vagu, biti svoj, ali ne i egocentričan, što znači ni previše daleko, ni previše blizu u odnosu.