Saturn u Strelcu u opoziciji sa Marsom u Blizancima – Agresivnost, konflikti i bes

Saturn u Strelcu, uticaće najviše na one koji imaju planete u Strelcu, Ribama, Devici, Blizancima ili ascendent u ovim znacima, jer će praviti izazovne aspekte kvadrat ili opoziciju.

Planetama u vatrenim znacima doneće olakšanje.

Saturn u Strelcu donosi postavljanje granica, više odgovornosti, napora i truda koji su potrebni da bi se dostigao uspeh.

Saturn je strah, dok je Strelac kojim vlada Jupiter vera, donosi manje verovanja, više sumnji i strahova, posebno ako je u konjunkciji sa natalnim Mesecom u Strelcu.

Trenutno je retrogradan, pa može uticati na vraćanje u prošlost, usporavanje i dovršavanje onog što je započeto ranije.

Kada Mars bude bio u Blizancima, tokom maja 2015. praviće opoziciju sa Saturnom, pa je moguće pojačavanje konflikata i agresivnosti.

Moguće je i pojavljivanje verskog fanatizma, posebno u teškim aspektima, kao što su opozicije i kvadrati.

Ovo je i dobar period za ozbiljno učenje filozofije i astrologije i odlazak u inostranstvo zbog boljeg života.

saturn

Saturn in Sagittarius opposite Mars in Gemini – aggression, conflict and anger

Saturn in Sagittarius will impact the most those who have planets in Sagittarius, Pisces, Virgo, or Gemini or ascendant in these sign, because it will make challenging aspects – square or opposition. It will bring relief to the planets in the fiery signs.

Saturn in Sagittarius brings setting boundaries, more responsibility, effort and hard work needed to achieve success.

Saturn is fear, while Sagittarius ruled by Jupiter is faith; it brings less belief, more doubts and fears, especially when it is in conjunction with natal Moon in Sagittarius. Now it is retrograde, and therefore it may affect the return to the past, slowing down and finishing what was started earlier.

When Mars is in Gemini, in May 2015, it will make opposition with Saturn; it possible during this period for conflict and aggression to amplify.

Emergence of religious fanaticism is also possible, particularly in the difficult aspects, such as oppositions and squares. This is a good period for serious study of philosophy and astrology and going abroad for a better life.