Venera konjunkcija Saturn u Vodoliji – Sigurnost, posvećenost i brak

Venera konjunkcija Saturn u Vodoliji donosi veze i brakove koji traju, koje dugo čekamo, kojima je neophodna odgovornost, poverenje, vernost, brižnost i posvećenost.

U ovakvim vezama često postoji razlika u godinama, nekad i ostajanje u odnosu zbog dužnosti i brige prema partneru.

Partner može biti hladan i rezervisan po prirodi i da mu pokazivanje emocija ide teže, ali postoji privrženost i potreba da se ljubav pokazuje kroz kompromise, činjenje, trud i sigurnost.

Ljubav traje i ako više nema zaljubljenosti, jer prelazi u zreliji odnos – brak.

Ovaj aspekt često odlaže brak za zrele godine, nekada postoji i strah od bliskosti, povređivanja koji ima uzroke u detinjstvu, ukoliko osoba oseća da nije dobila dovoljno ljubavi od roditelja.

U odnosu se traže struktura i organizacija, uzajamno poštovanje, postavljanje granica, vernost, finansijska sigurnost i uvažavanje. Veza vremenom postaje sve bolja, a žene sa ovim aspektom često sa godinama postaju sve zadovoljnije sobom i lepše.

U mlađim godinama ih često privlače stariji partneri, jer traže sigurnost, ali je moguće da i u kasnijim godinama budu privučene dosta mlađim muškarcem.

Ukoliko su nezreli ili traže uzbuđenja, odnos neće trajati, jer Saturn zahteva zrelost, samokontrolu i odgovornost.

Karmičke veze ili sudbinske uključuju Saturna i dešavaju se kako bismo dobili lekciju i naučili nešto o sebi.

Ukoliko samo zahtevamo od partnera, a ne dajemo ništa, odnos neće trajati.

Ovaj aspekt može opisivati i umetnički stil, ozbiljnost u odnosima, bavljenje kreativnim poslom, materijalizovanje umetnosti.

Zadovoljstvo je odnosu ili braku, jer Venera traži i daje ljubav i kvalitet. Ukoliko je Saturn previše hladan i dosadan, ona će biti depresivna i nezadovoljna i postavljaće mu uslove koje mora da ispuni kako bi ostala sa njim.

Veze ili brakovi koje sada počnu imaju veliku mogućnost i da traju u vremenu, jer Saturn simbolizuje vreme, trajanje i vernost.

Psihološka astrologija - Konjunkcija Venere i Saturna
saturn

Venus conjunct Saturn – accountability, safety and marriage

Venus conjunct Saturn in Aquarius brings connections that last, that have been long awaited for; these persons have the need for responsibility, trust, loyalty, and, commitment.

In these relationships there is often a difference in age, sometimes the people with this aspect remain in the relationship because of duty and care for their partner.

Partner can be cold and reserved by nature, with difficulties in showing emotions, but there is a commitment and the need for the love to be shown through compromises, committing, effort, and security.

Love lasts even after the period of infatuation and falling in love, because it turns into a more mature relationship – marriage.

This aspect often postpones marriage until mid-age; sometimes there is a fear of intimacy and getting hurt which has its roots in childhood, if a person feels that she did not get enough love from her parents.

The person in a relationship strives for structure and organization, mutual respect, setting boundaries, loyalty, financial security, and respect. In time the relationship gets better, and women with this aspect often become more satisfied with themselves with age and more beautiful. In their younger years, they are often attracted to older partners, because they seek security, but with age it is possible for them to become attracted to much younger man.

If they are immature or they are looking for excitement, the relationship will not last, because Saturn requires maturity, self-control, and responsibility.

Karmic connections or predestined connections include the presence of Saturn and occur in order to teach us a lesson and so that we can learn something about ourselves. If we only make demands from a partner, but we do not give anything in return, that relationship will not last.

This aspect may also describe the artistic style, the seriousness in the relationships, doing creative work, materializing of art. Satisfaction lies in duration or marriage, because Venus asks for and gives love and quality. If Saturn is too cold and uninteresting, she will be unhappy, and she will set for him the conditions that must be met in order for them to stay in the relationship.